Tag Archives: ความสวย

คอลลาเจนพร้อมกับสุขภาพอนามัยพึงจะรู้ในปัจจุบันนี้

เว้นแต่ว่าเรื่องผิวพรรณแล้ว คอลลาเจน ช่วยอะไรเราได้มากกว่าที่ได้คิด เนื่องด้วยคอลลาเจน เป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของกระดูก เอ็น พร้อมทั้งเยื่อ ที่ปฏิบัติหน้าที่ยึดเหนี่ยว ส่วนต่างๆ ในร่างกาย ผู้วิจัยจึงเชื่อว่าการที่ร่างกายมีคอลลาเจนอย่างเพียงพอจะช่วยลดอาการของโรคข้อต่ออักเสบ รวมถึงช่วยดูแลรักษาไม่ให้ปรากฏโรคดังกล่าวข้างต้นได้ เป็นพิเศษผู้ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยง เช่น นักกีฬาที่จำเป็นต้องเคลื่อนร่างกายหนักๆ เป็นอาทิ ทั้งนี้การกินคอลลาเจนสามารถเรียกได้ว่าแทบมิต่างกับการทานข้าว ประเภทโปรตีน เช่นนี้ ร่างกายคนเรามีปัจจัยผิดแผกแตกต่างกัน อาทิ เมื่อวัยเพิ่มมากขึ้น ร่างกายจะซับสารอาหารไปปรับปรุงส่วนที่สึกได้ลดลง ไม่ก็ชีวิตประจำวันแสนรีบเร่ง และงานที่เป็นเหตุให้มีความตึงเครียดสูง จำเป็นจะต้องเผชิญกับมลภาวะรอบข้าง ไร้เวลาทานอาหารครบ 5 หมู่ ก็ล้วนแล้วทำเอาร่างกายมีคอลลาเจนมิพอเพียงกับความปรารถนาได้ทั้งสิ้น ดังนั้น การทานสินค้าเสริมอาหารสำหรับตอบสนองในส่วนที่ขาดจึงได้ความนิยมชมชอบเพิ่มขึ้นในล่าสุด เนื่องจากมีกระบวนการการแยกย่อยต่ำกว่าเนื้อสัตว์ ยิ่งมีป่าวประกาศชวนเชื่อว่าอาจจะทำเอาผิวพรรณขาวขึ้น ทำเอาเด็กวัยรุ่นซื้อหามาบริโภคกันมากมาย ถึงกระนั้นก็ตาม ครั้นเมื่อรับรู้แล้วว่าคอลลาเจน ช่วยเหลืออะไรเราได้บ้าง อย่าลืมเอาใจใส่พลานามัยแล้วหันมากินกันให้พอเพียง มิว่าจะเป็นการกินสารโปรตีนธรรมชาติไม่ก็แบบเสริมอาหาร … Continue reading

Posted in ความงาม | Tagged , | Comments Off on คอลลาเจนพร้อมกับสุขภาพอนามัยพึงจะรู้ในปัจจุบันนี้