แหล่งรวมรายชื่อธุรกิจต่างๆที่ได้รับความสนใจ

หากกำลังค้นหาร้านขายสินค้าธุรกิจบริการและต้องการชื้อสินค้าหมวดธุรกิจบริการ

การใช้บริการคลินิกสัตว์ในปัจจุบัน

Posted on | September 26, 2014 | Comments Off on การใช้บริการคลินิกสัตว์ในปัจจุบัน

ปัจจุบันพบว่ามีอัตราการเพิ่มของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปจากครัวครัวใหญ่ขยายมาเป็นครัวครอบเดี่ยวที่มีลักษณะหลากหลายขึ้น ซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก หรือผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันมีความแตกต่างในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน หรืออื่นๆ ทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการดำรงชีวิตจากที่เรียบง่ายก็เปลี่ยนมาเป็นสังคมที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันในหลายๆด้านด้วยกัน เช่น โอกาสในการทำงาน โอกาสในการศึกษา ทำให้ต้องพยายามหลีกหนีการเผชิญหน้าจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นจะต้องหาตัวช่วยในการผ่อนคลายความเคลียด อย่างเช่น การเลี้ยงสัตว์ เพื่อแก้เหงา ทั้งนี้จะยกตัวอย่างสุนัข

การเลี้ยงสุนัขเพื่อเป็นเพื่อแก้เหงา หรือเลี้ยงไว้เป็นงานอดิเรกได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน เนื่องจากสุนัขมีความรักผูกพันและจงรักภักดีต่อเจ้าของ อีกทั้งสุนัขยังสามารถที่จะทำให้ผู้เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน เพื่อความเพลิดเพลินคลายความตึงเครียดหลังจากเลิกงาน และด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ตึเคลียดในปัจจุบันทำให้แนวโน้มการอยู่คนเดียวเพิ่มมากขึ้น ทำให้บางคนนิยมที่จะเลี้ยงสุนัขแทนที่จะมีครอบครัวหรือมีบุตร เมื่อบรรดาผู้เลี้ยงสุนัขในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนสถานะของสุนัขโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสุนัขมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ด้านอาหาร ที่อยู่ การรักษาโรค รวมถึงการเอาใจใส่ที่เกิดจากความผูกพัน ทำให้เกิดเป็นธุรกิจด้านสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงตามมา เช่น ธุรกิจฟาร์มาเพาะพันธุ์ ธุรกิจผลิตอาหาร โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสุนัขรับตัดแต่งขน ของใช้กระจุกกระจิกของสัตว์เลี้ยง ไปจนถึงบริการที่ผสมผสานสิ่งที่มีอยู่เดิมให้แปลกใหม่ยิ่งขึ้น เช่น เสื้อผ้าสุนัข

ฉะนั้นการให้บริการคลินิกสัตว์ก็ควรจะเลือกทำเลที่ตั้งเปิดร้าน โดยต้องแน่ใจว่าทำเลที่เลือกนั้นมีความเหมาะสมต่อการค้าขาย บางคนอาจใช้ที่บ้านของตนเองก็ได้ แต่ต้องเป็นทำเลที่ตั้งที่มีคนผ่านไปมาตลอดก็สามารถประสบความสำเร็จได้ แต่ถ้าอยู่ในซอยลึกๆ อาจจะทำให้รายได้ลดน้อยลงไป ซึ่งอาจจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเหล่านี้ นอกจากนี้ควรจะดูในเรื่องของคูแข่งด้วยว่ามีการ แข่งขันมากน้อยเพียงใด และเพื่อให้ธุรกิจเหล่านี้โดดเด่นมากขึ้นนั้นควรจะมีการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาช่วยด้วย

Comments

Comments are closed.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Search

Admin